İZMİR TERCÜME BÜROSU
info@tercumeizmir.net
+90 (232) 421-8403


İngiltere Vizesi | Yeminli Tercüme | İzmir Vize | Noter Tasdikli Tercüme | Çeviri Bürosu | Çevirmen | İngiltere'de Dil Okulu | İngiltere Vize Uzmanı | Amerika Vizesi | Schengen Vizesi | Yeminli Tercüman | Web Tasarım | Eğitim Danışmanlık | Tercüme

 

 
 
 

Tercüme İzmir - Edebi Tercümeler

 
 

 

Yaratıcılık, yetenek ve uzmanlık gerektiren, makale, roman, şiir, şarkı sözü gibi edebi içerikli çalışmalarınız bu konuda eğitim görmüş ve tecrübe sahibi olan ve hedef dile vakıf özel tercümanlarımız tarafından çevrilmektedir.

Roman ve Hikaye Çevirileri | Tiyatro Eseri Çevirileri | Dil ve İçerik Kontrolü | Şiir ve Makale Çevirileri | Şarkı Sözü Çevirileri

Hikaye, roman, tiyatro eseri, makale, şiir ve şarkı sözü şeklindeki edebi eser çevirilerinde Denver Ltd. ® Konsolos Tercüme'nin sunduğu kolaylık ve indirimleri mutlaka sorunuz. Estetik ölçüler içinde hazırlanmış, okuyucusunda güzel duygular uyandıran yapıtları, sırf daha ucuza yaptıracağım diye yetkin olmayan ellere emanet etmeyin!

Roman, hikaye, tiyatro eseri, şiir, makale ve şarkı sözü türündeki çevirileriniz, edebiyat alanında eğitim görmüş, bu eğitimlerini yurt dışı tecrübeleriyle pekiştirmiş, her iki dile de anadil seviyesinde hakim, belirli bir bilgi ve kültür seviyesine ulaşmış, zengin anlatım yeteneğine sahip tecrübeli ve uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Yaşanan, görülen, duyulan, bir olayın ya da bir duygu veya düsüncenin estetik ölçüler içinde anlatıldığı eserlere, edebi eser denir. Edebi eserin dili, dilin günlük kullanımından farklı olarak, okuyucuda güzel duygular uyandıracak şekilde olmalıdır. Edebi eserde, ele alınıp işlenen belli bir konu ve bu konunun işlenmesinde belli bir amaç olmalıdır. Duygu, düşünce ve hayaller mutlaka belli bir tür ve şekil kullanılarak ifade edilmelidir. Yazılan eserler, insanda hoşa gidecek hisler uyandırmalıdır. Edebi eserlerde, her zaman estetik değer aranmalıdır.

Edebi çevirilerin, ilk olarak Rönesans Dönemi'nde, başta Martin Luther'in Kitab-ı Mukaddes'i Latince'den Almanca'ya çevirmesi ve dolayısıyla Hıristiyanlık dahilinde Protestanlık akımını başlatması, ardından İngiltere Kralı James VI'ın aynı eseri İngilizce'ye çevirtmesi, William Shakespeare, John Donne, Ben Jonson ve Sir Francis Bacon gibi yazarların da katkısıyla Elizabethian Edbiyatı'nın altın çağını devam ettirmesi ve aynı zamanda eski Yunan eserlerinin Avrupa dillerine tercüme edilmesiyle yapılmış oldugunu söylenebilir. Eski Yunan kaynaklarındaki özün ve ışığın kaybedilmeyerek yansıtılması Avrupa'nın tam anlamıyla yeniden doğmasında çok büyük bir rol oynar. İşte bu olumlu gelişmenin gerçekleşmesini sağlayan da çevirmenlerdir. Çünkü onlar skolastik düşüncenin hakim olduğu orta çağ Avrupa'sındaki kilise öğretilerine kulak asmamış, Eski Yunanca ve Arapça eserler dahilinde yer alan bilgileri ilk elden kendileri tercüme ederek Rönesans ve Reform gibi insanlık tarihini derinden etkileyen büyük hareketlerin ilk kıvılcımlarını çıkarmışlardır.

Edebi çeviri, diğer çeviri türleri arasında en zor yapılanıdır. Edebi çevirilerin çeşitli unsurları vardır. Bu unsurların en önemlisi, çevirmenin hedef ve kaynak dilleri mükemmel olarak bilmesinin yanı sıra her iki kültüre de yakından aşina olmalı ve içlerinde bizzat yaşamış olmalıdır. Eğer çevirmen bu iki kültür arasında ortak bir bağ kuramazsa, yaptığı çeviri başarısız olacaktır. Diğer bir unsur ise çevirmenin, üzerinde çalıştığı eserin sahibi olan sanatçıyı (şair, yazar gibi) çok iyi tanıması hususundaki icaptır. Çevirmen sanatçıyı tanımıyorsa, eserlerinde yansıtmak istediği duygu ve düşünceyi kavrayamazsa, yani sanatçının söyledikleriyle ne anlatmak istediğini bilmiyorsa bunları aktarabilmesi de mümkün olmayacaktır.

Bunlara ek olarak çevirmen, çevirisini yapacağı metnin ( şiir, roman, oyun vs.) ruhunu ve özünü de hedef dile geçirebilmelidir. Eğer bunu yapamıyorsa, çevirdiği eser edebi eser olmaktan uzaklaşır ve alelade bir metin haline gelir. Tüm bunlara ek olarak, edebi çeviride önemli olan bir nokta daha vardır; o da şekli çevirebilmektir. Şekil çevirisinden kasıt, çevirmenin şiir, şarkı sözü gibi eserlerin orijinal metninde bulunan uyak, ölçü gibi unsurları da hedef dile yansıtmasıdır. Bu unsurlar eserin anlaşılmasında kilit rol oynadığından çevrilmeleri zorunludur. Yani edebi çevirilerin olmazsa olmazlarındandır.

Burada tanımlanan tüm unsurlar, edebi eserin bütünlüğünü oluşturan parçalardır. Bu parçalar ne kadar iyi algılanırsa, edebi çeviri de o ölçüde başarılı olur. Sonuç olarak, edebi çeviri, çeviri türleri arasında en fazla kabiliyet gerektirenidir. Kötü yapıldığında bayağı bir mektuptan farksızdır. Fakat iyi yapıldığında ise bir toplumu karanlıktan aydınlığa çıkaracak itici bir güç olacağı tarihle ispatlanmıştır.
 
 
  İngilizce Tercüme   Almanca Tercüme   Fransızca Tercüme   İtalyanca Tercüme   İspanyolca Tercüme   Rusça Tercüme   Çince Tercüme   Bulgarca Tercüme   Ukraynaca Tercüme  
                                 
Arapça Tercüme   Farsça Tercüme   Yunanca Tercüme   Romence Tercüme   Macarca Tercüme   Boşnakça Tercüme   Sırpça Tercüme   Hırvatça Tercüme   Gürcüce Tercüme
                                 
Makedonca Tercüme   Ermenice Tercüme   İbranice Tercüme   İsveççe Tercüme   Norveççe Tercüme   Fince Tercüme   Danca Tercüme   Japonca Tercüme   Osmanlıca Tercüme